• Wat gaat er gebeuren na het onderhoud van Nord Stream 1?

  Elk jaar wordt er groot onderhoud gepleegd aan de gaspijpleiding Nord Stream 1 (NS1). Dit jaar is het onderhoud gestart op 11 juli en de planning is dat het 10 dagen gaat duren, oftewel tot 21 juli. Door alle politieke ontwikkelingen van de afgelopen tijd, zijn er dit jaar zorgen over het verloop van het onderhoud én of de pijpleiding na die tijd weer (volledig) online komt.

  NS1 levert Russisch gas aan Europa

  De NS1 loopt van het Russische Vyborg naar Greifswald in Duitsland. Vanuit daar wordt het verder verspreid over Europa. Ongeveer 40% van al het gas dat Europa importeert, komt via deze pijpleiding aan. Inmiddels is er ook een tweede leiding vanuit Rusland: de Nord Stream 2 (NS2). Duitsland heeft echter het goedkeuringsproces voor de NS2 stilgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Daardoor is de tweede gaspijpleiding nog altijd niet in gebruik.

  Zorgen vanuit Duitsland om gaslevering

  Duitsland is bang dat Rusland het onderhoud aan de NS1 aangrijpt om de gastoevoer nog verder te beperken of misschien wel helemaal te stoppen. Onze oosterburen denken dat Gazprom zal doen alsof er technische problemen zijn waardoor de NS1 na onderhoud niet meer open kan. De afgelopen tijd is de levering via de leiding aan Europa door Rusland al met 60% teruggeschroefd. Dit is één van de redenen waardoor de gasprijzen recentelijk zo gestegen zijn.

  Gazprom zaait twijfel

  Ondertussen komen er berichten vanuit Rusland die de vermoedens van Duitsland steeds meer bevestigen. Afgelopen woensdag liet Gazprom weten dat er geen garantie is dat de NS1 na onderhoud weer werkt. Het gaat daarbij inderdaad om technische problemen, namelijk een gasturbine die volgens het Russische staatsgasbedrijf noodzakelijk is voor een veilige werking van de leiding. Die turbine is in Canada voor onderhoud en ondanks de sancties tegen Rusland, heeft Canada een uitzondering gemaakt zodat deze teruggegeven kan worden.

  Wat betekent het dichtgooien van de NS1 voor de gaslevering?

  Het stoppen van de toevoer van gas via de NS1 hoeft niet direct problemen op te leveren. Er zijn al langer zorgen omtrent de levering van Russisch gas. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Nederland, hebben al maatregelen getroffen om minder afhankelijk te worden van gas en gasvoorraden te vullen voor komende winter. Dat laatste gaat wel een stuk minder snel omdat er al minder gas door de leiding komt.

  Inmiddels heeft ook Hongarije maatregelen getroffen om een gastekort te voorkomen door een energienoodtoestand af te roepen. Daardoor geldt er een verbod op alle fossiele brandstoffen en wil de Hongaarse regering meer gas kopen.

  Analyse voor komende winter

  Uit de analyse van Gasunie blijkt dat als de levering van het Russische gas een jaar lang volledig weg zal vallen, dit voor komende winter geen gastekort zal opleveren in Nederland. Ook als Duitsland vanwege een gascrisis naar extra gas vraagt, leidt dat in Nederland niet tot tekorten. Echter zijn er wel een aantal randvoorwaarden die nodig zijn om niet alsnog in de problemen te komen. De kolencentrales moeten maximaal kunnen produceren en de Nederlandse LNG-capaciteit moet worden verdubbeld. Ook moeten de gasopslagen in Nederland voor 80% gevuld zijn.

  Gasbesparing voortzetten

  Het blijft noodzakelijk om te blijven besparen op het gas. Naast dat het goed is voor de eigen portemonnee, helpt dit ook enigszins om de energiecrisis te beperken. Heb je daar vragen over? Wij helpen je daar graag bij!