• TEK Regeling - lager percentage energie-intensiviteit

  De veel besproken TEK-regeling (tegemoetkoming energiekosten) richt zich op de energie-intensieve mkb-ondernemers waarbij de energiekosten een substantieel deel uit maken van de kosten ten opzichte van de omzet. Bedrijven die minimaal 7% van hun omzet kwijt zijn aan energie, kunnen nu gebruik maken van de regeling, terwijl die grens eerst op 12,5% lag. Door de verlaging van de energie-intensiteit worden naar verwachting 41.000 ondernemers via de TEK geholpen.

  Minimum verbruik

  De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit.

  Hoeveel TEK compensatie

  De TEK compensatie is 50% van de energiekosten boven een vastgestelde drempelprijs. Die drempelprijs voor gas is € 1,19 per kuub en voor elektriciteit € 0,35 per kWh exclusief btw. De maximale prijscompensatie is € 1 per kuub gas en € 0,30 per kWh elektriciteit. Dit komt neer op een maximale vergoeding van €160.000. via de TEK. Het maximum van € 160.000 geldt per onderneming en niet per energiecontract of vestiging.

  De nieuwe methode

  Door de nieuwe berekening verandert niet de doelgroep, maar komen er wel meer bedrijven binnen de doelgroep in aanmerking voor de compensatie. Deze nieuwe uitwerking is tot stand gekomen omdat het kabinet nu stelt dat het niet terecht is om de energiebelasting, wat een vast onderdeel is van de energiekosten dat niet even hard stijgt, als variabele in te zetten voor de berekening. Als we naar de onderstaande tabel kijken zien we het aantal bedrijven binnen de gestelde SBI-codes. Tevens zien we de energie-intensieve aantallen bedrijven en het percentage wat door de nieuwe methodiek in aanmerking komt voor de TEK-regeling. Als voorbeeld zien we nu dat 85% van de bakkers in aanmerking komt.

  TEK SBI

  Uitwerking kost tijd

  De precieze uitwerking van de TEK kost tijd. De Europese Commissie moet goedkeuring geven. Hierdoor het het tot en met het tweede kwartaal van volgend jaar duren voordat de regeling wordt opengesteld. TEK gaat vervolgens met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers voor de periode november 2022 tot en met december 2023.