• Gas blijft een topic

  Gas blijft het onderwerp van gesprek sinds de oorlog in Oekraïne. Om minder afhankelijk te worden van Russisch gas zet het kabinet onder andere in op het vergroten van de LNG-capaciteit van Nederland. Daarnaast is Nederland ook voorstander van het “gecoördineerd inkopen” van gas door de lidstaten van de Europese Unie om onderlinge concurrentie te voorkomen. De overheid stapt dan toch af van zijn gedachte om niet in te grijpen in de gasmarkt, want ook de maatregel om de gasopslagen verplicht te laten vullen duidt op een maatregel om in te grijpen in de bijzondere markt nu. 

  Het Nederlandse aardgasnet reikt ver genoeg

  Het aardgasnet van Nederland reikt tot in de haven en daarom is het mogelijk extra capaciteit gereed te hebben in de zomer van dit jaar. Het kabinet zet zich dan ook in op het vergroten van deze capaciteit. Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) kan de bestaande hervergassingscapaciteit van de terminal Gate in de Rotterdamse haven nog voor de komende winter worden opgehoogd van 12 miljard naar 20 miljard kubieke meter. Daarnaast wordt er gekeken naar een drijvende LNG-terminal voor in de Eemshaven. Met deze terminal kan Nederland meer vloeibaar aardgas ontvangen. Hiermee kan dan de capaciteit met nog eens 4 miljard kuub per jaar worden vergroot.

  Een drijvende LNG-terminal

  Een drijvende LNG-terminal is eigenlijk een floating storage and regassification unit (FSRU) en beschikt over een opslagtank voor vloeibaar gemaakt gas en een installatie voor de hervergassing ervan. Zodat het daarna het Nederlandse gasnet in kan worden gepompt. Dit gebeurt via een exportarm of slangen. 

  Deze vrijdag heeft Gasunie bekend gemaakt dat zij een huurcontract van 5 jaar heeft afgesloten met de Belgische rederij Exmar voor een hervergassingsschip (de FSRU S188) voor geïmporteerd vloeibaar aardgas, met een jaarcapaciteit van zes miljard kuub. Hierdoor komt er een tweede Nederlandse LNG-terminal, waardoor de afhankelijkheid van Russisch gas afneemt. FSRU S188 zal daarom permanent in de Eemshaven worden gevestigd en zal het door de transsportschepen aangevoerde LNG in gasvorm omzetten en naar het Groningse gasnetwerk transporteren. De FSRU S188 zou tegen het einde van het derde kwartaal van 2022 in gebruik moeten worden genomen.

  Overheidsingrijpen

  Het extra gas zou niet alleen voor Nederlands gebruik zijn, maar zou ook moeten zijn om de zekerheid te bieden voor de rest van Europa. Sterker nog Nederland wil dat Europese landen gezamenlijk gas gaan inkopen. Dit om te voorkomen dat er een onnodige concurrentie komt en we komende winter met Nederland en de rest van Europa in een nieuwe energiecrisis komen. Dit betekent wel een keerpunt in het beleid van de regering. Zij waren tegen overheidsingrijpen van de energiemarkt, omdat zij de marktwerking zijn gang wilde laten gaan. Echter door de bijzondere tijden, de wil om onafhankelijk te worden van Russisch gas en de schaarste van het gas met de zeer hoge prijzen tot gevolg heeft dit besluit doen keren. Het gezamenlijk inkopen van gas op de wereldmarkt is één van de maatregelen die op korte termijn kan worden genomen om de energiecrisis enigszins te beperken.

  Een ander overheidsingrijpen, wat ook niet alleen in Nederland ter sprake is, is het verplicht vullen van de gasopslagen. Zij willen de maatregel opleggen dat de gasopslagen voor de komende winter voor 1 oktober dit jaar voor tenminste 90% moet zijn gevuld.