• Een batterij als oplossing voor de tijdelijke stroomstop

  Al langere tijd groeit de vraag naar elektriciteit vanwege de verduurzaming van bedrijven en de stijgende gasprijzen. Het stroomnetwerk in Nederland kan die vraag niet aan, waardoor er problemen ontstaan. Deze congestie is al langere tijd een probleem op de Nederlandse energiemarkt. Daardoor kondigt Tennet opnieuw een tijdelijke stroomstop aan voor een aantal regio’s in Nederland. Wat betekent dit en hoe kun je er als bedrijf voor zorgen dat je toch voldoende stroom hebt en jouw ambities waar kan maken?

  Stroomnet vol in een aantal regio’s

  Afgelopen donderdag maakte netbeheerder Tennet bekend dat onder andere in de haven van Rotterdam, Drenthe, Hoek van Holland, Gelderland en Utrecht de maximale capaciteit bijna bereikt is. Dat betekent dat het stroomnet vol is. Tennet zal bedrijven die een nieuwe aansluiting voor elektriciteit willen of die hun bestaande elektriciteit willen uitbreiden op een wachtlijst gaan zetten. Eerder dit jaar was dit ook het geval in de provincies Brabant en Limburg. Daar is inmiddels meer capaciteit beschikbaar, maar dat heeft dus wel een paar maanden geduurd.

  Wat is congestie ook alweer?

  Congestie is eigenlijk filevorming op het elektriciteitsnet. We hebben het over congestie wanneer de vraag naar transportcapaciteit groter is dan de beschikbare capaciteit op het net. Een belangrijke oorzaak van congestie is de energietransitie. De overstap naar energie vanuit hernieuwbare bronnen is veel onregelmatiger dan we gewend zijn van traditionele elektriciteitsopwekking. Er is niet altijd even veel wind en zon, waardoor het net met pieken onder druk komt te staan. Ook de eerder genoemde hoge gasprijzen zorgen ervoor dat er steeds meer vraag is naar elektriciteit en het net kan die vraag nog helemaal niet aan. Netbeheerders trokken daarom al eerder aan de bel bij de overheid om maatregelen te treffen. Congestie is meestal een lokaal en tijdelijk probleem, vandaar dat er voor regio’s waar het probleem al eerder speelde wel al een oplossing is gevonden.

  Sla stroom tijdelijk op in een batterij

  Wanneer je een bedrijf hebt in de regio’s waarvoor Tennet nu een tijdelijke stroomstop heeft aangekondigd, is de kans groot dat een aanvraag voor een zwaardere aansluiting wordt geweigerd. Mocht je plannen hebben om uit te breiden of om je productie te verhogen, kan je aanvraag worden geweigerd. Jouw ambities komen dan in het geding, terwijl dat niet nodig is. Een batterij kan hierbij helpen. In een batterij kan je een overschot aan duurzaam opgewekte energie tijdelijk opslaan. Is er sprake van congestie waardoor er minder elektriciteit beschikbaar is? Dan kun je de opgeslagen energie gebruiken. Ook kun je er zogenaamde piekmomenten mee verlagen en kunnen batterijen helpen om het net in balans te houden.

  Een batterij voor jouw onderneming?

  Ben je benieuwd of een batterij interessant is voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met jouw energiespecialist bij MAIN Energie. Wij werken samen met onze partner Iwell die gespecialiseerd is in batterijen. Samen met hen brengen we de situatie van jouw bedrijf in kaart en bekijken we of een batterij voor jou een goede oplossing is om meer regie over je energie te krijgen!