• De alternatieven voor de Russische aanvoer

  De oorlog in Oekraïne duurt voort en de spanningen tussen Rusland en de Europese Unie nemen toe en over en weer worden sancties uitgesproken. Als gevolg hiervan stijgen zowel de grondstofprijzen, als de elektriciteitsprijzen, als de gasprijzen. Nederland, samen met de EU, is druk bezig om te kijken wat men kan doen om minder afhankelijk te worden van de Rusland. Sterker nog; eind dit jaar wil Nederland onafhankelijk zijn van Russische fossiele brandstoffen. Dit schrijven minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

  Stop op steenkool

  In Europees verband is afgesproken om vanaf 11 augustus van dit jaar geen Russische steenkool meer te gebruiken -nu komt nog 46% van de in Europa verbruikte steenkool uit Rusland. Australië en Colombia zouden met hun aanbod dit verschil kunnen opvangen. De (regionale) lockdown in China heeft direct invloed op de Chinese vraag naar steenkool. Dit zorgde de afgelopen maand voor meer rust op de Europese markten. Door de ban op Russisch steenkool moet Europa ergens anders inkopen en wanneer de vraag in China lager is, is er meer steenkool beschikbaar voor Europa.

  Het vijfde sanctiepakket

  Het vijfde sanctiepakket bevat een bepaling dat er geen nieuwe contracten mogen worden gegund aan partijen uit de Russische Federatie. Dat betekent dat naast gemeenten ook nutsbedrijven geen gascontracten mogen sluiten met Russische partijen. Als contra-actie is Rusland reeds gestopt met het leveren van gas aan Polen en Bulgarije. Er is dus een realistische dreiging voor het plotseling stoppen vanuit Rusland. In theorie kan Nederland zonder de toevoer van Russisch gas, want Nederland importeert “slechts” 15%, of zo'n zes miljard kubieke meter, van het aardgasverbruik uit Rusland.

  Liquid Natural Gas als alternatief

  Nederland heeft de capaciteit voor Liquid Natural Gas (LNG)-ontvangsten enorm uitgebreid om van het Russische gas af te gaan. Met de drijvende terminal bij Eemshaven en de uitbreiding van de terminal in Rotterdam is in 2025 de LNG-capaciteit met negen miljard kubieke meter aardgas anderhalf keer zo groot als de huidige import uit Rusland. Een drijvende LNG-terminal is eigenlijk een floating storage and regassification unit (FSRU) en beschikt over een opslagtank voor vloeibaar gemaakt gas en een installatie voor de hervergassing ervan. Zodat het daarna het Nederlandse gasnet in kan worden gepompt. Dit gebeurt via een exportarm of slangen. Naast deze actie is de EU nog aan het kijken naar het gezamenlijk inkopen van LNG, om zo niet de onderlinge concurrentie aan te wakkeren.

  De gasopslagen

  Een andere belangrijke stap om minder tot niet meer onafhankelijk te worden van Russisch gas is door te zorgen dat de gasopslagen goed gevuld zijn. Gasopslag Bergermeer speelt hierin een grote rol, omdat het met een capaciteit van 4,1 miljard kubieke meter aardgas (46 TWh) één van de grootste opslagen van gas in Europa is. Echter kunnen de kosten voor het vullen van de gasopslagen niet enkel worden toebedeeld aan het land waarin de berging ligt. Het kabinet vindt dat EU-lidstaten zonder gasopslagen moeten bijdragen in de kosten die andere landen maken om hun bergingen te vullen.

  Energiebesparing leidt tot minder vraag grondstoffen

  Energie besparen is één van de belangrijkste pijlers om los te komen van het Russisch gas. Volgens experts levert een snelle energiebesparing een besparing van 5 miljard kuub op. Maatregelen om energie te besparen zijn bijvoorbeeld het verlagen van de temperatuur en het verlagen van het warmwaterverbruik. In alle rijkskantoren gaat daarom de temperatuur omlaag van 21 naar 19 graden en de overheid roept ook andere bedrijven op om te besparen op verlichting, isolatie en verwarming van hun panden.

  Maak energieverspilling zichtbaar om vervolgens te besparen

  Met de wetenschap dat energie steeds duurder wordt en we van de Russische grondstoffen af moeten, is het natuurlijk erg zonde om energie te verspillen. Door inzicht te krijgen in het verbruik, kun je makkelijk nagaan op welke vlakken je energie verspilt. Zo gaat bij gebouwen gemiddeld 25% energie verloren, omdat het klimaatbeheer niet goed ingesteld staat. Ook andere apparaten verbruiken soms onnodig energie, omdat ze aan staan wanneer het niet nodig is. Denk aan apparaten die aanstaan buiten kantoortijden of op feestdagen. Met de slimme energiemeters van MAIN beschik je altijd over accurate gegevens, het kastje meet namelijk uiterst nauwkeurig het verbruik. Op die manier kan er snel worden ingegrepen en zijn besparingen direct zichtbaar.

  MAIN maakt het inzichtelijk waar je kan besparen

  Met de energiescan krijg je inzicht in waar je kan besparen in jouw organisatie. Energiestromen worden in kaart gebracht en de meeste energiebehoefte apparaten gaan onder de loep. Ook wordt er gekeken naar isolatie en de best passende duurzaamheidsopties worden besproken. Zo helpen wij jou het opstellen van jouw ambities voor vandaag en morgen en zorgen we dat je de juiste keuzes maakt.

  Ga ook aan de slag met je energieverbruik

  Wil je ook inzicht krijgen in je energieverbruik? We adviseren je graag over onze slimme diensten en hoe jij dit kan inzetten om jouw ambities voor vandaag en morgen te verwezenlijken.