• Een batterij; opslag voor vandaag en morgen

  Grote kans dat je het in het nieuws van de afgelopen tijd wel meegekregen hebt: op sommige plekken is de vraag naar elektriciteit zo hoog dat er congestieproblemen ontstaan en nieuwe aansluitingen of het opschalen van elektriciteit niet altijd mogelijk is. Tel daarbij een onvoorspelbare energiemarkt én de energietransitie op en er ontstaat een geheel nieuw type vraag naar elektriciteit. Gelukkig is er voor deze vraag een passende oplossing, namelijk een batterij. Met een batterij kan er worden gebouwd aan een stabiele en duurzame energievoorziening voor de korte termijn: voor vandaag én morgen dus! In dit artikel lichten we de verschillende mogelijkheden van een batterij bij jouw bedrijf toe.

  Ideaal om duurzaam opgewekte energie op te slaan

  Wanneer je een overschot aan duurzaam opgewekte energie hebt, kun je dit voor een periode opslaan in een batterij. Op het moment dat de energieprijzen toenemen of wanneer er minder elektriciteit beschikbaar is, kun je de opgeslagen energie gebruiken. Zo blijft de balans gehandhaafd en kun je dure inkoopmomenten en de bijbehorende belastingen vermijden. Verder ben je ook meer zelfvoorzienend en minder afhankelijk van het net.

  Een batterij om het net te balanceren

  Het elektriciteitsnet moet altijd in balans zijn, dat houdt in dat vraag en aanbod gelijk moeten zijn aan elkaar. Vroeger was dat met conventionele centrales een stuk makkelijker te realiseren. Nu we steeds meer duurzame energiebronnen gebruiken, is dat een stuk lastiger. Veel van deze bronnen zijn weersafhankelijk, zoals wind en zon. Daardoor is het moeilijker om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen en zijn er op korte termijn vaker ingrepen nodig om de balans te houden. Vraag en aanbod worden nu voor een deel in balans gebracht met behulp van decentrale regelbare vermogens, zoals batterijen. Die batterijen kunnen op hele korte termijn ingrijpen: afnemen bij een overschot en terugleveren bij een tekort op het net. Hier krijg je een vergoeding voor, afhankelijk van de beschikbaarheid van energie en de grootte van het vermogen.

  Besparen door piekmomenten te verlagen

  Het opslaan van energie is niet de enige manier om te besparen met een batterij. Je kunt er ook de zogenaamde piekmomenten mee verlagen. Dit zijn de momenten waarop de vraag naar elektriciteit tijdelijk erg hoog is. Deze momenten ontstaan door bijvoorbeeld het aanzetten van de lift of auto’s die aan het opladen zijn. Zeker wanneer het om zogenaamde snelladers gaat die veel energie verbruiken. Een batterij kun je inzetten om de gevraagde piekvermogens van het net te verlagen, dit noemen we ook wel peakshaving. Omdat je daardoor je netaansluiting kunt verlagen, bespaar je ook op hoge netbeheerderskosten.

  Toch een zwaardere aansluiting met een batterij

  Door congestieproblemen kan een netbeheerder een zwaardere aansluiting weigeren. Dat is lastig, zeker wanneer je voor de bedrijfsvoering meer elektriciteit nodig hebt. Een batterij is een goede oplossing voor dit probleem omdat je eerder opgeslagen energie op een later moment kunt gebruiken.

  Is een batterij iets voor jouw bedrijf?

  Bij MAIN Energie werken we samen met partner Iwell voor het plaatsen van batterijen. We geven samen met onze partner voor iedere klant passend advies over of een batterij geschikt is, wat voor type batterij bij het bedrijf past en hoe deze optimaal ingezet kan worden. Ben jij benieuwd of dit voor jouw bedrijf een goede optie is? Neem dan contact op met de energiespecialist in jouw regio voor advies!